کپی و پیست منسوخ می شود! ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۸
چشم جایگزین نمایشگر می شود ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۰
"تانوما" به منازل ایرانی‌ها رسید ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۳