جریمه کلان در انتظار گوگل ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۲
مدیر عامل یاهو استعفا کرد ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۳