چشم جایگزین نمایشگر می شود ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۰
کپی و پیست منسوخ می شود! ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۸
فرکانس تالیا به نفع همراه اول آزاد شد ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰