برچسب: آلتابا
خبر تغییر نام یاهو تکذیب شد
که سایت یاهو به آلتابا تغییر نام خواهد داد اما...
شدن به شرکت verizon نام خود را به آلتابا تغییر... که قرار نیست به شرکت verizon واگذار شود به آلتابا... که به verizon فروخته نشده است به آلتابا تغییر نام...
کد خبر: ۲۳۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳


یاهو تغییر نام می دهد
از یاهو باقی می ماند آلتابا نامیده شود ...
این انتقال باقی می ماند آلتابا نامیده خواهد شد هک...
کد خبر: ۲۳۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲