برچسب: خزانه کشور
اجازه مشارکت وزارت ICT برای توسعه دولت الکترونیکی
با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود... و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به... حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور...
کد خبر: ۲۶۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱