برچسب: روزنامه نگاری آنلاین
پرونده خبر و فضای مجازی-1
وقتی اخبار وارد فضای مجازی می‌شوند...
روزنامه نگار آمریکایی معتقد است که حقیقت و خبر یکی... شکل گیری خبر است دکتر یونس شکرخواه پدر روزنامه نگاری... آنلاین ایران می گوید که اکثراً این احتمال وجود دارد... و مجازی بود سایبر ژورنالیسم یا همان روزنامه نگاری آنلاین...
کد خبر: ۲۴۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰


آینده روزنامه‌نگاری چاپی در چالش با روزنامه‌نگاری آنلاین
و سینما, روزنامه نگاری با رها به طور جدی به...
و سینما, روزنامه نگاری با رها به طور جدی به... روزنامه نگاری الکترونیک چالشهای ایجاد شده فراروی روزنامه ها, مسألة... دیگری را نیز مطرح می کند و آن آیندة روزنامه... نگاری ژورنالیسم است چاپ, صرفاً یکی از سیستمهای ارائه ژورنالیسم...
کد خبر: ۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱