برچسب: طرح اتصال جهانی
استثمار نو نظام سلطه؛
استعمار بی سر و صدای کشورها با اسم رمزی به نام "طرح اتصال جهانی"
طریق گسترش جهانی دسترسی به اینترنت ذیل یک دستور اجرایی... می پردازد نتیجه ی نهایی اجرای این طرح ورود ۱...
جهانی و حکمرانی بر اینترنت و فضای سایبری انجام داده... این فضا توسعه دسترسی و اتصال مردم دنیا به اینترنت... طی یک دستور اجرایی گروه رهبری طرح بین المللی اتصال... جهانی گروه رهبری 1 را مأمور اجرای اهداف این طرح...
کد خبر: ۲۶۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸