برچسب: فضای مجازی بستری برای آموزش
فضای‌مجازی تیغ دو‌لبه؟!
نگاهی به خطرات فضای مجازی برای جوانان و نوجوانان/ راهکار چیست؟
را به همراه خواهد داشت فضای مجازی نیز به عنوان... برای خطراتی که به واسطه آن پیش می آید باید... اتفاق نظر دارند فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از تکنولوژی... است اینترنت و فضای مجازی نیز مانند سایر اشکال تکنولوژی...
کد خبر: ۱۸۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶