برچسب: مدلسازی
جزییات بیست‌ودومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران
کد خبر: ۲۳۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


نفوذ آمریکا به شبکه پروانه؛
پاسخ متهم به جای نهادهای امنیتی!
گذاشتن و مدلسازی اطلاعات جزئی و حتی غیرمحرمانه برای رسیدن...
کد خبر: ۲۰۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴


توضیح بانك‌مركزی درباره نرم‌افزارSAS
تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده های آزمایشی... مدلسازی فرایندهای تشخیص را در محیط ایزوله می دهد این...
کد خبر: ۲۰۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳


علی‌رغم هشدار کارشناسان
قرارداد کمپانی آمریکایی با شاپرک تأیید شد
نرم افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده... مدلسازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوط... جهت تحلیل آماری و مدلسازی عمومی به کار می رود...
کد خبر: ۲۰۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲


بازی سفیر عشق به مراحل پایانی
مدلسازی بازی که بر اساس مستندات انجام شده مانند منزل...
کد خبر: ۱۹۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹


نخستین پنل خبرگی نقشه راه فناوری دریایی کشور برگزار شد
گفت طراحی پردازش و مدلسازی مواد جدید و تولید سیستم...
کد خبر: ۱۴۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۵


موسسه ارتباطات و فناوري آموزشي بريتانيا
والدين، فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) و تعليم و تربيت
وارایه این قبیل اطلاعات و مدلسازی اندازه گیری و کنترل... کنترل و مدلسازی · بازبینی بهینه سازی و ارزیابی کار...
کد خبر: ۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۲/۲۸