ارائه واقعیت مجازی روی شبکیه چشم ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷
آذری جهرمی راهی قزاقستان شد ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۲