نشانی برای مجاهدت مخلصاً لِلّه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۹
تروریست‌های کوانتومی ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴
جنبه تاریک یادگیری ماشینی ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳