تله اطلاعاتی نرم افزار FaceApp ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶
بازگشت بدافزار نظامی تورلا ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۸