پوستر/ آتش بیار فتنه گر
آنچه در مقام مقابله مهم است -این کارهای نظامیِ به این شکل، کفایت آن قضیّه را نمیکند- این است که بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشود؛ تمام بشود. آنها در این منطقه جنگ آوردند، اختلاف آوردند، فتنه آوردند، ویرانی آوردند، خراب شدن زیربناها را آوردند. البتّه هر جا در دنیا قدم گذاشتند، همین جور عمل کردند؛
كدخبر: ۲۹۲۵۶
تاريخ: ۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰
پوستر/ آتش بیار فتنه گر

جهت مشاهده پوستر در اندازه اصلی روی آن، یا "اینجا" کلیک کنید