آی شهدا دلای ما تنگه براتون
شهادت را نه در جنگ که در مبارزه می دهند. ما هنوز شهادتی بی درد می طلبیم، غافل که شهادت را جز به اهل درد نمی دهند.
كدخبر: ۷۳۶۶
تاريخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۰
 
عمارها