مدال عاشقی
لباس سبز از مولا گرفتند/ میان قهرمانان جا گرفتند* و در عید ولایت پر کشیدند/ مدال عشق از آقا گرفتند
كدخبر: ۸۲۲۷
تاريخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۵