احساس حضور
احساس حضور، احساس انقلابی‌گری، احساس حرکت که با عزم راسخ همراه است مثل هوای خوش بهاری در همه جا نفوذ خواهد کرد.
كدخبر: ۹۷۲۱
تاريخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۸