لبخند بزن فرمانده
اگر برای خدا جنگ می کنید، گزارش را نگه دارید برای قیامت. گفتنش برای چه؟
كدخبر: ۹۷۹۵
تاريخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۰