برچسب: احمد طباطبایی
سرپرست بسیج سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد
و فناوری اطلاعات سید احمد طباطبایی به عنوان سرپرست بسیج...
ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی سید احمد طباطبایی عضو...
کد خبر: ۲۷۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


تغییر ساختار معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات
احمد طباطبایی سرپرستی معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات...
کد خبر: ۲۲۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴


جستجوگر بومی در انتظار طرح کسب و کار
اعضای شورا ارائه کرد سپس احمد طباطبایی عضو شورای راهبری...
کد خبر: ۱۴۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۳۰