برچسب: اختلالات جسم
گزارش فناوری مهر؛
شایع ترین بیماریهای مرتبط با فناوری را بشناسید
با فراگیر شدن اینترنت و فناوری اختلالات جسمی و روحی... مختلف میان کاربران در حال افزایش است این اختلالات از...
اختلالاتی است که این موارد در زندگی انسان امروزی ایجاد... افزایش اختلالات جسمی و روحی مرتبط با استفاده از فناوری... های دیجیتال هستیم این اختلالات خوش خیم یا بدخیم تا... بسیاری از این اختلالات تاقبل از اوج گیری روند دیجیتالیزه...
کد خبر: ۲۷۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳