برچسب: ارتباطات عظیم
انفجار اطلاعات با اجرای IPv6
از انفجار اطلاعات و ارتباطات عظیم در دنیای مجازی است...
گفت حجم عظیمی از داده های جهان اصلی به جهان... اطلاعات و ارتباطات عظیم در دنیای مجازی است تعداد گسترده... ی ipv6 نشانی از ارتباط عظیم دنیا حقیقی و دنیای... فناوری اطلاعات و ارتباطات است که این رقم تا ۱۰...
کد خبر: ۲۴۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸