برچسب: انقال داده
با اجرای"تلاش ۳" ظرفیت شبکه انتقال کشور دو برابر می‌شود
کد خبر: ۲۴۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


انفجار انتقال داده ها در راه است
لیزی قادر به کد گذاری و انتقال داده ها بین...
پرسرعت ترین ابزار ارتباطات و انتقال داده ها مورد استفاده... همین حال ناسا برای انتقال داده ها متکی به سیستم... نیازمند دامنه وسیع تری از داده ها هستند و به... همچنین به کارگیری این شیوه شبیه به انقال لیزری داده...
کد خبر: ۱۸۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴


فناوري‌هاي نوين ارتباطي و چالش‌هاي فرهنگي در ايران
های بالقوه virtual reality و داده مبناها data base نماد... قرار داده اند که عمدتاً موجب تأثیرات گوناگون سیاسی فرهنگی... صرفاً به مثابه مجرایی خنثی برای انتقال داده ها و... اطلاعات عمل کند بلکه دقیقاً برعکس تغییرشکل دادن داده ها...
کد خبر: ۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۲/۱۴


اینترنت، خوب، بد، زشت
را تحت تاًثیر ق رار داده واکنون وقتی صحبت از... پردازشهای حجیم و پیچیده اطلاعات می باشد 3- انقال پرونده... بحثهای اجتماعی اینترنت به خود اختصاص داده و دولتها به... داده اند واقیعت مجازی virtual reality در واقعیت مجازی شخص...
کد خبر: ۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳