برچسب: اینترنت آفت ذهن
ترجمه؛
اینترنت؛ آفت ذهن انسان
از جمله اینترنت موجب کاهش زمان مطالعه ما و کیفیت...
برایم راحت بودند غرق می کنم ذهنم روال روایت و... را که می خوانم ذهنم کم کم تمرکزش را از... بازگرداندن ذهن سرکشم به سمت متن در تقلا هستم مطالعه... بزرگ اینترنت می افزایم اینترنت برای من به عنوان یک...
کد خبر: ۱۹۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۲