برچسب: ایوان ساترلند
ترجمه؛
واقعیت مجازی از کجا سر در آورده است؟
1965 – نمایش نهایی به وسیله ایوان ساترلند ایوان ساترلند... نمایانه تعامل داشته باشند ایوان ساترلند می گوید " نمایش... – شمشیر داموکلس در سال 1968 ایوان ساترلند و دانشجویش...
کد خبر: ۲۳۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰