برچسب: تاثیر اینترنت بر رهنگ جامعه
اینترنت و شبکه ای بهم پوسته از فرهنگ جوامع؛
اینترنت ابزاری برای "جهانی شدن"/ فضای مجازی چه بر سر ارزش های جوامع آورده است؟
در دسترس بودن اینترنت فرا مکان و فرازمان بودن آن... جامعه با آنچه عرف و ارزش های سنتی خانواده ها...
گروه فرهنگ و جامعه بامرور تاریخچه اینترنت و فضای مجازی... را به خود دیده است در ابتدا مصرف اینترنتی اهدافی... به جهان معرفی کرد اینترنت تبعات و تاثیرات بسیاری را... برای جامعه جهانی در پی داشت تا جایی که مفهوم...
کد خبر: ۱۹۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸