برچسب: تاریخچه کل گیری اینترنت
پرونده سواد رسانه ای؛
همه مخاطراتی که کاربران اینترنت را تهدید می‌کند
کاربران اینترنت در ابتدا مجذوب کاربردها و قابلیت های آن...
مشخص می شود کاربران اینترنت در ابتدا مجذوب کاربردها و... بعد از ارائه تاریخچه کوتاهی از اینترنت به آسیب شناسی... استفاده از اینترنت در ایران بپردازیم نگاهی به تاریخچه اینترنت... اینترنت از محصولات دوران جنگ سرد است و در نتیجه...
کد خبر: ۲۲۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳


بازخواني اهداف شكل‌گيري اينترنت؛
يك پروژه نظامي زمينه ساز تولد اينترنت/ پروژه‌اي كه همچنان ادامه دارد
اینترنت در پی یک پروژه نظامی در امریکا بوجود آمد...
دنیای بدون اینترنت برای نسل جدید غیر قابل تصور است... اینترنتی که بعد مسافت را از بین برده و دنیا... حالی است که اگر به عقب باز گردیم و تاریخچه... اینترنت را مورد بازبینی قرار دهیم در می یابیم فلسفه...
کد خبر: ۱۸۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲