برچسب: ترامپیزه شدن
ایجاد دیوار مرزی مجازی در آمریکا
کد خبر: ۲۷۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


نگرانی دنیا از «ترامپیزه شدن» دیپلماسی سایبری
نسبت به ترامپیزه شدن دیپلماسی سایبری خواستار تلاش دیپلمات های... فعال برای ممانعت از ترامپیزه شدن حوزه دیپلماسی دیجیتالی شد...
و حساب شده به روز می شدند اما در حدود... خواهد رفت کارشناسان در مورد اشتباه گرفته شدن دیپلماسی سایبری... شدن الگوی ترامپ در حوزه دیپلماسی سایبری و دیپلماسی دیجیتال... الگوی تعاملی و دوسویه مانع از "ترامپیزهشدن آن شوند...
کد خبر: ۲۴۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶