برچسب: تهاجم فرهنگی و منافع سیاسی
بررسی پروژه اندلسیزاسیون 1:
پروژه اندلسیزاسیون چگونه باعث فروپاشی حکومت اسلامی می شود؟
هدف از تهاجم فرهنگی کنترل فرآیند شکل گیری افکار عمومی... و نظام ارزش ها است که منجر به استیلای سیاسی... و اقتصادی می شود به این ترتیب "مهاجم فرهنگی" سعی... می کند با استفاده از برتری اقتصادی سیاسی اجتماعی و...
پنج مطلب با موضوع جنگ نرم و شیوه اندلسی تهاجم... فرهنگی از کتاب اصول و مبانی جنگ نرم نوشته علی... محمد نائینی استخراج شده است که به مرور برای آشنایی... مخاطبان با این موضوع مهم منتشر می شوند مطلب حاضر...
کد خبر: ۲۱۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱