برچسب: تهدیدات امنیتی اینترنت اشیا
یادداشت؛
امنیت، پاشنه آشیل اینترنت اشیاء
اینترنت اشیاء هستند موضوعات مرتبط با سخت افزارها و نرم...
گروه فرهنگی و اجتماعی گرداب اینترنت اشیاء internet of things... اتصال هر موجودی را -اعم از حیوان و یا اشیاء... از اشیاء و موجودات اطراف ماست اینترنت اشیاء کنار امکانات... نظر بسیاری از افراد تهدیدی امنیتی به شمار می رود...
کد خبر: ۲۴۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳