برچسب: جستجو متناسب با سن
ارائه بستر جستجوی پاک برای کودکان؛
جستجوی متناسب با سن کاربر در موتور جستجوگر بومی
مدیر اجرایی جستجوگر بومی با بیان اینکه جستجوگرهای خارجی نتیجه... جستجوی یک پرسش برای کاربر ۷ تا ۹۰ سال را... یکسان نشان می دهند از امکان جستجوی متناسب با سن... کاربر در موتور جستجوی بومی خبر داد ...
دسترس باشد مخاطرات فراوانی بوجود می آورد وی گفت در... حال حاضر جستجوگرهای جهانی در ایران نتیجه جستجوی یک پرسش... دهند این موضوع باعث دغدغه در خانواده ها شده است... مدیر اجرایی طرح ملی موتورجستجوی بومی با بیان اینکه پارسی...
کد خبر: ۲۳۷۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶