برچسب: جماعت حقیقی
نگاهی متفاوت به کاربران مجازی؛
چه شد که جماعت مجازی شکل گرفت؟
جماعت مجازی از کاربرانی شکل می گیرد که بر اساس...
جماعتِ فرامکان و فرازمان در تقسیم بندی پدیده های ارتباطی... یکی از مهمترین ویژگی ها برای تعریف جماعت ها کنار... امروزه بحث از جماعت های مجازی است پدیده ای ارتباطی... خصوص مجاورت مکانی- را از ویژگی های ضروری جماعت حذف...
کد خبر: ۲۳۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰