برچسب: خبرنگاران جاسوس
یادداشت سخنگوی فرماندهی امنیت سایبری سپاه؛
سایر همکاران بهنود نیز در امان نیستند؛ آسیاب به نوبت!
شبکه جاسوسی مذکور قابل پیش بینی بود واکنش ابتدایی مدیر... این کلید واژه ها جاسوسان خود را در اذهان عمومی... با بی بی سی را کاملا بی اساس خواند جاسوسان... این زمانه روزنامه نگاری برای برخی پوشش مناسبی برای جاسوسی...
کد خبر: ۱۷۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴