برچسب: ذخایر الکترونیک
با مدیریت و سرمایه‌گذاری USAID
اجرای فاز دوم مرکز ذخایر دولت الکترونیک (EGRC-II) در افغانستان
ابزارهای دولت الکترونیک در تمامی وزارتخانه ها و آژانس های... دولت افغانستان را فراهم کرد ابزارهای دولت الکترونیکی به ظاهر... خدمات الکترونیکی ساده مدرن و مؤثر2 تدوین و اجرای استراتژی... های جامع امنیت سایبری و دولت الکترونیکی برای کاهش فساد...
کد خبر: ۲۸۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰