برچسب: روابط در فضای مجازی
آزادی انتخاب بلای جان هویت مجازی؛
"هویت مجازی" چیست و چه معایب و مزایایی دارد؟!
هویتی که افراد در فضای مجازی برای خود مشخص می...
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه گرداب فضای مجازی یکی... نیز اثر می پذیرد در واقع به این معنی است... که در یک کنش و واکنشی نسبت به جامعه و... ویژگی های درونی آن فضای مجازی هم از جامعه اثر...
کد خبر: ۲۱۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷


عضویت‌در شبکه‌های‌اجتماعی‌یعنی‌خیانت؟!
تدریج باایجاد ‏اعتمادپیش می روند‎...
باشید به طور قطع در برخی از شبکه های اجتماعی... دوستانی نیز می گردید تا ‏تنهایی را در این فضا... ارتباطات کمتر از ارتباط رودررو خطرساز شود‎ ‎ تکنولوژی خیانت... به تدریج با ایجاد ‏اعتماد پیش می روند‎ ‎ بررسی‎...
کد خبر: ۱۵۵۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۲


طلاق به شرط چت کردن!
مهرم حلال گوشیم آزاد!
عمده زوجین در مراجعات به دادگاه ها و مراکز مشاوره...
گوشی تلفن همراه و شبکه های اجتماعی که در آن... دقیقه دیگر می آیم این درد دل یکی از زوحین... متین السادات نصری روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه در... های اجتماعی اینقدر دامنگیر خانواده ها شده گفت نه تنها...
کد خبر: ۱۵۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲