برچسب: روحیه جمعی
گرداب بررسی می کند:
تکنولوژی و از بین رفتن روحیه جمعی/ اینترنت نوع شدیدتری از فردگرایی را در جامعه رواج داد
روحیه ی جمع گرایی بین افراد جامعه هستیم و به... جمعی گذشته کاهش می یابد ...
بسیاری از جوامع دیگر شاهد گسست روحیه ی جمع گرایی... گروه یا جمع و یا رسومات جمعی گذشته کاهش می... است که نقش تکنولوژی در تضعیف روحیه ی جمع گرایی... و جمع و خواسته های جمعی اصالت دارد در مقابل...
کد خبر: ۱۶۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹