برچسب: ز بین رفتن مفهوم مکان در فضای مجازی
یادداشت؛
ویژگی های خاص فضای مجازی چیست؟
درمجموع باید گفت اینترنت و فضای مجازی جمعی از همه... رسانه هاست و در آن هم پیام کتبی و صوتی... ایدئولوژیک در آن وجود خواهد داشت ...
به گزارش گرداب ما جهان را از طریق حواسی که... داریم می شناسیم درواقع حواس ما ابزاری برای شناخت جهان... هستند و بدون آنها هیچ علم و شناختی از دنیای... که یکی از ویژگی هایش ابزارسازی است انسان ها ابزار...
کد خبر: ۲۳۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳