برچسب: سواد تکنولوژیک
یادداشت؛
امنیت، پاشنه آشیل اینترنت اشیاء
سواد تکنولوژیک کاربران و در این حوزه بسیار قابل توجه...
6- افزایش سواد تکنولوژیک کاربران برای استفاده صحیح از این...
کد خبر: ۲۴۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳