برچسب: شازمان فدرال امنیت اطلاعات آلمان
محققان هشدار دادند؛
برنامه رمزگذاری ایمیل حفره های امنیتی دارد
پیام های ایمیل حفره های امنیتی دارند و احتمالا اطلاعات...
دانشگاه مونستر و بوخوم آلمان همراه دانشگاه لوون در بلژیک... شکاف های امنیتی در روش های رمزگذاری کشف کرده اند... راه حل مطمئنی برای این شکاف های امنیتی وجود ندارد... کنید شکاف های امنیتی موجود در این برنامه ها خطری...
کد خبر: ۲۷۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶