برچسب: شیوه های افکار سنجی
در باب افکارسنجی و فضای مجازی؛
فضای مجازی چه نقشی در جهت‌دهی افکار عمومی دارد؟
دارد و به تبع آن موضوع افکارسنجی نیز برای آنها...
است تا ضمن ارائه ی دورنمایی از موضوع افکارسنجی و... افکار عمومی نقش فضای مجازی در موضوع افکارسنجی مورد بررسی... مهندسی افکار عمومی تأثیرگذار باشد داده شود افکار عمومی و... اهمیت آن درباره تعریف افکار عمومی نظر یکسانی وجود ندارد...
کد خبر: ۲۱۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۸