برچسب: ضرورت بومی سازی سواد رسانه ای
سواد رسانه‌ای چیست؟
چرا باید در فضای رسانه‌ای "باسواد" شویم؟!/ لزوم بومی شدن سواد رسانه ای در دنیای امروز
سواد رسانه ای به فرایندی گفته می شود که از... دریافت پیام تا پذیرش و ذخیره سازی در ذهن را... تقسیم بندی ذهنی و باورهای درونی ما جای نمی گیرد...
که سوای از صحت و سقم آن ذهن افراد را... بر جای خواهد گذاشت مک لوهان معتقد است که رس... ماس اژ مخاطب ان می پردازند و پیام های رسانه... ای بی آنکه آستانه حسی مخاطبان را تحری ک کنند...
کد خبر: ۱۹۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۷