برچسب: فرازمان
آسیب شبکه‌های اجتماعی خارجی جدی است!
و فرازمان بودن اینترنت و در دسترس بودن آن موجب...
کد خبر: ۲۷۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


رقابت سیاسی روسیه با غرب با ابزار فضای مجازی
و ویژگی های مهمی همچون فراگیری فرازمانی فرامکانی و چند... تبدیل شده است ویژگی های خاص این فضا مانند فرازمانی... فضا مانند چندرسانه ای بودن فراگیری و فرازمان و فرامکان...
کد خبر: ۲۳۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳


نگاهی متفاوت به کاربران مجازی؛
چه شد که جماعت مجازی شکل گرفت؟
جماعتِ فرامکان و فرازمان در تقسیم بندی پدیده های ارتباطی...
کد خبر: ۲۳۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰


یادداشت/ عشرت شایق
مزایای فضای مجازی چیست؟
است فرا مکان و فرازمان بودن اینترنت و در دسترس...
کد خبر: ۲۳۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶


یادداشت؛
ویژگی های خاص فضای مجازی چیست؟
کد خبر: ۲۳۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳


ایده‌پردازی تا عمل در فضای‌مجازی؛
فضای مجازی چه ویژگی هایی دارد و رابطه بین ذهنیت و عمل در آن چگونه است؟
اجرای آنها داشته است تفکر یک امر فرازمان و فرامکان...
کد خبر: ۲۱۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱


اینترنت و شبکه ای بهم پوسته از فرهنگ جوامع؛
اینترنت ابزاری برای "جهانی شدن"/ فضای مجازی چه بر سر ارزش های جوامع آورده است؟
در دسترس بودن اینترنت فرا مکان و فرازمان بودن آن...
فرازمان بودن آن موجب شکل گیری شیوه جدیدی از تعاملات...
کد خبر: ۱۹۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸


شبکه‌های اجتماعی ملی؛ فراتر از تصور
ای فرازمان شدن بازخوردها فرامکان شدن توسعه ارتباطات افقی تعاملی...
کد خبر: ۹۳۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰