برچسب: فضای مجازی و فردگرایی
گرداب بررسی می کند:
تکنولوژی و از بین رفتن روحیه جمعی/ اینترنت نوع شدیدتری از فردگرایی را در جامعه رواج داد
همزمان با رشد و توسعه تکنولوژی های نوظهور شاهد گسست... روحیه ی جمع گرایی بین افراد جامعه هستیم و به... مرور دایره ی ارتباطات فرد با دیگران و همچنین میزان... تعهدات وی در قبال گروه یا جمع و یا رسومات...
بسیاری از جوامع دیگر شاهد گسست روحیه ی جمع گرایی... بین افراد جامعه هستیم و به مرور دایره ی ارتباطات... فرد با دیگران و همچنین میزان تعهدات وی در قبال... گروه یا جمع و یا رسومات جمعی گذشته کاهش می...
کد خبر: ۱۶۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹