برچسب: فلسفه اینترنت
بازخواني اهداف شكل‌گيري اينترنت؛
يك پروژه نظامي زمينه ساز تولد اينترنت/ پروژه‌اي كه همچنان ادامه دارد
اینترنت در پی یک پروژه نظامی در امریکا بوجود آمد...
دنیای بدون اینترنت برای نسل جدید غیر قابل تصور است... اینترنتی که بعد مسافت را از بین برده و دنیا... اینترنت را مورد بازبینی قرار دهیم در می یابیم فلسفه... شکل گیری اینترنت و کاربردهای فضای مجازی اساسا هیچ ربطی...
کد خبر: ۱۸۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲


دموکراسی‌، جنبش‌های‌ نوین‌ اجتماعی‌ و اینترنت
در مطالعه اینترنت به کار گرفته شده است ...
در مطالعه اینترنت به کار گرفته شده است مفاهیم نظری... ای ‏مانند اینترنت این کسری را جبران کنند در مباحث... ادعا استفاده شده است که آیا اینترنت حوزه ای عمومی... های متعدد و متضادی از میزانی که اینترنت می تواند...
کد خبر: ۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱