برچسب: فیلترینگ غیر همسان
آذری جهرمی:
موافقت دادستانی با فیلترینگ غیرهمسان برای کاربران/فیلترینگ هوشمند با HTTPS عملاً ممکن نیست
حاکم نبود فیلترینگ هوشمند با https عملاً ممکن نیست وی... درباره موفق نبودن پروژه فیلترینگ هوشمند گفت با پیشرفت برنامه... کنند که عملاً امکان فیلترینگ هوشمند روی آنها وجود ندارد... را از اول جدیدی بنویسیم فیلترینگ طبقه بندی شده تا...
کد خبر: ۲۶۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳