برچسب: ماموریت های مرکز ملی فضای مجازی
معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی کشور
بودجه 1398 با ماموریت های مرکز ملی فضای مجازی تناسبی ندارد
معاون برنامه ریزی پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای... مجازی کشور از نبود تناسب اعتبارات اختصاص یافته در لایحه... بودجه سال 1398 برای این مرکز نسبت به وظایف و... ماموریت های حاکمیتی آن خبر داد ...
پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی کشور با... و بودجه دستگاه های اجرایی کشور 453/510 میلیون ریال اعتبار... برای مرکز ملی فضای مجازی کشور در ردیف عمومی و... اعتبارات تخصیص داده شده به مرکز ملی فضای مجازی کشور...
کد خبر: ۲۸۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶