برچسب: محلی شدن موقعیت های جهانی
یادداشت؛
بررسی نقش فضای مجازی در تبدیل وضعیت‌های محلی به وضعیت‌های جهانی
یکی از مهم ترین پیامدهای گسترش استفاده از فضای مجازی... تبدیل موقعیت های محلی به موقعیت های جهانی است در... این وضعیت ها چگونه به وجود می آیند نمونه هایی...
یکی از مهم ترین مشخصه های جهانی شدن است بسیاری... از اندیشمندان بر این عقیده هستند که جهانی شدن ابتدا... شدن آن ها را فراهم کرد پس از آن شکل... امروزه فضای مجازی مرزهای جغرافیایی را از بین برده است...
کد خبر: ۲۳۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸