برچسب: مراحل سازگاری فرهنگی
ترجمه؛
تاثیر رسانه‌های جدید ارتباطی بر سازگاری فرهنگی
دنیای چند فرهنگی با تجربه های ساکنان موقتی مهاجران... فرهنگ به فرهنگی دیگر را ایجاد کرده اند افزایش یافته...
فرایند سازگاری فرهنگی افراد از رسانه های اجتماعی استفاده می... این که چگونه رسانه های اجتماعی بر سازگاری بین فرهنگی... به عقاید فرهنگی ما ارتباط و وابستگی متقابل دنیای متنوع... کنند تفاوت های فرهنگی بر ارتباطات رفتارها و ارزش ها...
کد خبر: ۲۰۶۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹