برچسب: نظرسنجی اینترنتی
اگر مرامنامه اخلاقی دارید، بفرستید
کد خبر: ۲۳۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴


ناسازگاری‌ آماری در نظرسنجی آی‌پُز
موسسه آی پز نظرسنجی های مختلفی را در زمینه های...
نتایج یک نظرسنجی با عنوان میراث جنبش سبز و ارزیابی... که یافته های گزارش شده در این نظرسنجی گویا ناسازگاری... عمومی آن موارد مشکوک نشدم با انتشار گزارش هر نظرسنجی... مانند اکنون که دوباره ماجرای نظرسنجی های تلفنی این مؤسسه...
کد خبر: ۲۱۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۹


نقش نظرسنجی دروغ در انتخابات
امروز دیگر برای نظرسنجی های انتخاباتی گاه از جمعیت های... هدف بسیار کوچک و یا نظرسنجی های غیرقابل اتکا استفاده...
به گزارش گرداب تردیدی نیست که اغلب سیاستمداران با نظرسنجی... محققان نیز برای پیش بینی اوضاع به این نظرسنجی ها... نگاه می اندازند بسیاری از نظرسنجی ها در مواقع حساس... تأثیر قرار دهد در سال ۲۰۱۳ یک نظرسنجی در کشور...
کد خبر: ۲۱۶۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۹


ازدواج با تصاویر مستهجن!
گزارش که بر اساس یک نظرسنجی اینترنتی تنظیم شده مشخص...
کد خبر: ۱۱۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۳/۱۳


با هدف معرفی رژیم صهیونیستی می‌گیرد؛
نشست دانشجویان همجنس‌باز اسرائیلی در آمریکا
در آن شبکه mtv آمریکا پس از اجرای یک نظرسنجی... اینترنتی تل آویو را به عنوان بهترین شهر حامی همجنس...
کد خبر: ۴۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۲/۰۹