برچسب: پایان قرن
پیشگامان اینترنت را بشناسید
مفهوم آنلاین در قرن نوزدهم می گوید اینطور نیست که... انقلاب کبیر در پایان قرن بیستم و با پیدایش اینترنت... به پایان نمی رسد آقای سرف از افرادی همچون پاول...
کد خبر: ۲۸۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴