برچسب: کمپین اول انسان
بهترین راهکار برای مبارزه با بیکاری ناشی از فناوری
فیزیکی انسان در محل کار با چالش اساسی رو به... تکنولوژی در زندگی بشر است کمپین اندرو یانگ با شعار... اول انسان راه اندازی شده است وی معتقد است که... ارزش انسان ها قابل مقایسه با پول نیست و همه...
کد خبر: ۲۷۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰