برچسب: Internet addiction
اعتیاد اینترنتی
داده نما/ علائم اعتیاد اینترنتی
کد خبر: ۲۶۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


استفاده از اينترنت
افسردگي و انزواي اجتماعي نوجوانان
and treatment of internet addiction in l vandecreek & t... c 1998 the relationship between depression and internet addiction available... online at www netaddiction com/articles/ cyberpsychology htm منبع دبیرخانه شورای...
کد خبر: ۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲